Logo
Print this page

Hà Nội - Đà Nẵng

Rate this item
(0 votes)

van-chuyen-hang-hoa-ha-noi-da-nang

Đà Nẵng là một thành phố thuộc vùng Nam Trung Bộ, Việt Nam. Đây là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên