Logo
Print this page

Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Rate this item
(0 votes)

van-chuyen-hang-hoa-ha-noi-ho-chi-minh

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông dân nhất, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội là đô thị loại đặc biệt của Việt Nam.